27 thg 8, 2009

Thấy thích nên cop

Về triết lí sống: Một...Hai...Ba...Bốn...Năm. 1.- MỘT “TRUNG TÂM”: * SỨC KHỎE 2.- HAI “MỘT CHÚT”: * PHÓNG KHOÁNG MỘT CHÚT, * HỒ ĐỒ MỘT CHÚT. 3.- BA “QUÊN”: * QUÊN THỜI GIAN ( tuổi tác) * QUÊN BỆNH TẬT. * QUÊN HẬN THÙ. 4.- BỐN “CÓ”: * CÓ NHÀ Ở. * CÓ BẠN ĐỜI. * CÓ BẠN TÂM GIAO. * CÓ SỔ TIẾT KIỆM. 5.- NĂM “PHẢI”: * PHẢI VẬN ĐỘNG. * PHẢI HÒA NHÃ, LỊCH SỰ. * PHẢI BIẾT CƯỜI. * PHẢI BIẾT KỂ CHUYỆN. * PHẢI BIẾT TỰ COI MÌNH LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang