21 thg 12, 2010

Đợi anh về


 Xi-Mô-Nốp
        Em ơi đợi anh về 
       Đợi anh hoài em nhé 
       Mưa có rơi dầm dề 
       Ngày có dài lê thê 
       Em ơi em cứ đợi. 
       
       Dù tuyết rơi gió thổi 
       Dù nắng cháy em ơi 
       Bạn cũ có quên rồi 
       Đợi anh về em nhé! 
       
       Tin anh dù vắng vẻ 
       Lòng ai dù tái tê 
       Chẳng mong chi ngày về 
       Thì em ơi cứ đợi! 
       
       Em ơi em cứ đợi 
       Dù ai thương nhớ ai 
       Chẳng mong có ngày mai 
       Dù mẹ già con dại 
       Hết mong anh trở lại 
       Dù bạn viếng hồn anh 
       Yên nghỉ nấm mồ xanh 
       Nâng chén tình dốc cạn 
       Thì em ơi mặc bạn 
       
       Đợi anh hoài em nghe 
       Tin rằng anh sắp về! 
       Đợi anh anh lại về. 
       Trông chết cười ngạo nghễ. 
       
       Ai ngày xưa rơi lệ 
       Hẳn cho sự tình cờ 
       Nào có biết bao giờ 
       Bởi vì em ước vọng 
       Bời vì em trông ngóng 
       Tan giặc bước đường quê 
       Anh của em lại về. 
       
       Vì sao anh chẳng chết? 
       Nào bao giờ ai biết 
       Có gì đâu em ơi 
       Chỉ vì không ai người
       Biết như em chờ đợi!
                               Tố Hữu- dịch

Đợi anh về


 Xi-Mô-Nốp
        Em ơi đợi anh về 
       Đợi anh hoài em nhé 
       Mưa có rơi dầm dề 
       Ngày có dài lê thê 
       Em ơi em cứ đợi. 
       
       Dù tuyết rơi gió thổi 
       Dù nắng cháy em ơi 
       Bạn cũ có quên rồi 
       Đợi anh về em nhé! 
       
       Tin anh dù vắng vẻ 
       Lòng ai dù tái tê 
       Chẳng mong chi ngày về 
       Thì em ơi cứ đợi! 
       
       Em ơi em cứ đợi 
       Dù ai thương nhớ ai 
       Chẳng mong có ngày mai 
       Dù mẹ già con dại 
       Hết mong anh trở lại 
       Dù bạn viếng hồn anh 
       Yên nghỉ nấm mồ xanh 
       Nâng chén tình dốc cạn 
       Thì em ơi mặc bạn 
       
       Đợi anh hoài em nghe 
       Tin rằng anh sắp về! 
       Đợi anh anh lại về. 
       Trông chết cười ngạo nghễ. 
       
       Ai ngày xưa rơi lệ 
       Hẳn cho sự tình cờ 
       Nào có biết bao giờ 
       Bởi vì em ước vọng 
       Bời vì em trông ngóng 
       Tan giặc bước đường quê 
       Anh của em lại về. 
       
       Vì sao anh chẳng chết? 
       Nào bao giờ ai biết 
       Có gì đâu em ơi 
       Chỉ vì không ai người
       Biết như em chờ đợi!
                               Tố Hữu- dịch
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang