25 thg 1, 2015

Trả vay,

Cậy Trời quen thói ỡm ờ
Đang thơ ngây nắng, lại vờ mây đen!

Ỷ Đất tuỳ tiện đảo điên
Chênh vênh, xiêu vẹo lại nghiêng lệch nền!

Quán trần -ghé lỡ- lặng yên,
Trăm năm trọn một giấc thiền trả vay!
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang