21 thg 6, 2015

MƯA BẤT CHỢT.

Vu vơ mấy hạt mưa rơi
Mà đau ,mà đớn tơi bời tấm thân.
Trời cao mặc đất trụi trần,
Con tạo lại thích xoay vần giỡn chơi.
Ngẫm ra một kiếp con người,
Như cơn gió thoảng mà đời trót gieo!
(20/6/2015)
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang