23 thg 7, 2015

THƯƠNG

Tóc xanh gội được mấy mùa,
Thoắt vờn năm tháng đã vừa chớm sương.
Sải chân được mấy dặm trường,
Để vừa trải nghiệm mà thương phận người!
(16/7/2015
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang