23 thg 2, 2015

CON MƠ THẤY MÁ VỀ

Đêm qua mơ thấy má về 
Dáng gấy cái thuở bộn bề áo cơm...
Tóc xanh má búi gọn trơn,
Thấy con ăn vụng, má buồn, xót xa
Con mở cánh chạn ngày xưa,
Còn nghe thoang thoảng vị dưa, vị cà...
Má về sưởi ấm ngôi nhà.
Thoắt rồi khuất nẻo -Trời xa,Đất gần
Dẫu biết cõi tạm- dương trần
Mà sao vắng má con nằm chiêm bao?
(Mùng 7 Tết Ất mùi)
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang