26 thg 7, 2013

Thiền cùng...

Sân chùa in dấu chân qua
Nụ cười để lại, lòng đà khép chăng?

Người  trần chợt thấy, bỗng dưng
Muốn cùng người ấy thiền chung một chùa!


Ảnh từ Net

19 thg 7, 2013

Chợt Đông.

Sài Gòn trời chợt chuyển đông,
Thời gian dường bỗng như không có mùa!
Sớm nay, lọn tóc gió lùa
Ngỡ bàn tay ấm như.. vừa lướt qua!
Sg 19/7/2013Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang